Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Vraag 1: Hoe weet ik welke cursus mijn Overblijfmedewerkers nodig hebben?

  Vul de Quickscan en check op basis van 12 competenties welke cursus het beste bij uw overblijfteam past.

 • Vraag 2: Wat betekent het CRKBO certificaat?

  Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (het CRKBO) is er voor instellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt cursussen voor ingeschreven instellingen vrij van BTW, waardoor wij de cursus tegen een aantrekkelijker tarief kunnen aanbieden.

 • Vraag 3: Is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is geen scholingsonderdeel, maar is wel verplicht voor iedere Overblijfmedewerker. Een VOG kun je aanvragen bij de gemeente (of digitaal) en is vanaf 2015 onder bepaalde voorwaarden gratis aan te vragen.

 • Vraag 4: Moet een coördinator geschoold zijn?

  Ten minste de helft van de Overblijfmedewerkers van de tussenschoolse opvang dient geschoold te zijn. In de Wet op het Primair onderwijs is hiertoe per 1 augustus 2010 artikel 45 aangepast. De kosten die hieruit voortvloeien, kan de school verrekenen met de bijdrage die ouder(s) betalen voor de tussenschoolse opvang.

 • Vraag 5: Kunnen jullie ook de financiële kind administratie verzorgen?

  De Overblijfacademie is een opleidingsorganisatie voor de overblijf professionals. Wij verzorgen geen financiële - of kind administratieve diensten. Stichting Lunchen op school is één van grootste overblijforganisaties in Nederland die dit landelijk kunnen verzorgen.

 • Vraag 6: Hoe houd ik functioneringsgesprekken met mijn overblijfmedewerkers?

  Het hebben van functioneringsgesprekken met je Overblijfmedewerkers is erg belangrijk. Wat gaat er goed en wat kan (en moet) er beter? Hoe leg je dat vast en welke stappen neem je om dat doel te bereiken? Tijdens onze coaching kan dit één van de onderdelen zijn die worden behandeld.

 • Vraag 7: Mag ik kinderen tijdens de overblijf straffen?

  Mag je kinderen tijdens het overblijven straffen? En hoe doe je dat dan? In onze klassikale cursus Straffen en belonen leer je hoe je hier als coördinator of als Overblijfmedewerker het beste mee om kan gaan.

 • Vraag 8: Hoe ga ik om het een agressief kind?

  Wanneer is een kind agressief en hoe kun je dat voorkomen of verminderen? In de klassikale cursus Agressie behandelen wij dit onderwerp zeer uitgebreid en krijg je hele concrete handvatten om agressie te voorkomen en/of te verminderen.

 • Vraag 9: Hoe herken ik een kind met ADHD of Autisme?

  Hoe herken je ADHD en Autisme? Hoe kun je als coördinator of Overblijfmedewerker tijdens het overblijven het beste omgaan met kinderen met ADHD of Autisme? De Overblijfacademie heeft hierover een bijzonder nuttige cursus die uitsluitend klassikaal wordt gegeven.

 • Vraag 10: Kinder EHBO

  Tijdens het overblijven gebeuren regelmatig kleine en soms grote ongelukjes. Het is erg belangrijk te leren hoe je eerste hulp kunt verlenen in zo'n geval. Wat mag je zelf doen en wanneer ga je met een kind naar de huisarts, tandarts of ziekenhuis?

 • Vraag 11: Pestgedrag

  Regelmatig worden kinderen gepest en dat heeft vaak grote consequenties. In de cursus leer je het verschil tussen pesten, plagen en ruzie maken. Hoe handel jij bij pestgedrag (Vijfsporenaanpak) tijdens de overblijf op jouw school?

 • Vraag 13: Worden basisscholen gecontroleerd op scholing van overblijfmedewerkers?

  De regeling tot scholing is per 1 augustus 2011 ingegaan, maar ons is tot op heden niet bekend of hier actief op wordt gecontroleerd. Scholing hoeft niet veel geld te kosten en kan het overblijven voor de kinderen en voor de Overblijfmedewerkers grote positieve effecten hebben.

 • vraag 14: Zijn er kortingsmogelijkheden?

  Kortingen op de genoemde prijzen zijn bespreekbaar indien het aantal af te nemen verschillende cursussen meer dan 3 per schooljaar is of het aantal cursisten meer dan 20 is. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 • Vraag 15: Wat is het maximaal aantal deelnemers aan een cursus?

  Onze cursussen zijn geschikt voor zowel kleine (tot 10) als grote (tot 20) groepen per keer. Mocht u een kleine of grote groepen willen laten trainen, dan gelden verschillende tarieven. Uiteraard kunnen onze e-learning cursussen door zowel een individu als grote groepen worden gevolgd.

 • Vraag 16: Komt de trainer naar onze lokatie toe?

  De trainer komt inderdaad naar jullie lokatie toe. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.

 • Vraag 17: Is het mogelijk om een klassikale cursus 's avonds of in het weekend te volgen?

  In overleg is dit mogelijk. Wel komt er een kleine toeslag op de standaard prijs.

Scroll naar beneden