Scholing en VOG overblijfmedewerkers verplicht

Er zijn twee nieuwe bepalingen in dit artikel opgenomen.

De eerste betreft een bepaling over de scholing van overblijfouders. Met ingang van 1 augustus 2011 dient ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen wordt belast, een scholing te hebben gevolgd op het gebied van het overblijven. Dan kunnen verschillende scholingsmogelijkheden zijn, zoals de opleiding tot leid(st)er in de kinderopvang, verschillende pedagogische cursussen of een EHBO-cursus. De kosten die hieruit voortvloeien, kan de school verrekenen met de bijdrage die ouders, voogden en/of verzorgers betalen als ze gebruikmaken van de tussenschoolse opvang.

In artikel 45 lid 1a WPO is verder opgenomen dat overblijfouders verplicht zijn een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen aan het bevoegd gezag. Deze VOG mag op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden zijn.

| Categorie: Actualiteiten

Scroll naar beneden