Pesten

In Nederland is er op dit moment veel aandacht voor pesten op de basisschool. En dat is maar goed ook. We willen graag dat iedereen zich veilig en welkom voelt. Ook tijdens het overblijven.

Inhoud

Hoe bekend zijn de deelnemers met Pesten? Via het stellingenspel krijgt men hier duidelijkheid in. Welke pestprotocol is er op school? Is dit effectief? Wanneer is een pestsituatie goed opgelost?

Doelstelling

Deelnemers leren het verschil l tussen Pesten, Plagen en Ruzie maken.
De deelnemers leren hoe te handelen bij pestgedrag middels de Vijfsporenaanpak (Bob van der Meer) tijdens de overblijf op de eigen school.

Voor wie?

Deze cursus is gericht op iedereen die werkt met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze cursus is op MBO-3 niveau en duurt 2,5 uur.
Na het volgen van de cursus ontvangt de deelnemer een officieel certificaat van de Overblijfacademie.

Tarieven

  • Per groep (max. 8 deelnemers)
€ 575,-
  • Per groep (max. 15 deelnemers)
€ 750,-
Bovengenoemde tarieven zijn incl. iets lekkers bij de koffie en thee
Reiskosten worden apart in rekening gebracht

Ervaringen van cursisten

"Ik heb nu meer duidelijkheid en handvaten om het pesten te hanteren."
"Heel waardevol qua inhoud en goed toepasbaar."
"Veel geleerd en opgestoken!"

Scroll naar beneden